Thursday, November 4, 2010

Download Berguna: Penghalang Belajar

Download Berguna: Penghalang Belajar: "Kejahilan- Pelajar tidak tahu akan kepentingan dan keperluan pelajaran. Mungkin dia tidak tahu kenapa dia perlu belajar? Untuk apa dia perlu..."

No comments:

Post a Comment